Privacybeleid

Privacybeleid Het Sportweekend 2.0

Privacybeleid Het Sportweekend 2.0

Via de website www.hetsportweekend.nl en www.voetbalverenigingpernis.nl worden privacy-gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Het Sportweekend 2.0 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van niet-functionele cookies.
Deze session-cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session-cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.
Bij het gebruik van niet-functionele cookies (session-cookies) is het niet vereist om de websitebezoekers om toestemming te vragen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 februari 2023

Gebruik van Persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Wanneer u zich inschrijft voor Het Sportweekend als deelnemer of vrijwilliger vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken.
Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Het betreft de volgende gegevens:
– telefoonnummers
– email adres
– NAW gegevens
– Geboortedatum

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

• het verzamelen van deelnemersgegevens t.b.v. Het Sportweekend 2.0
• het verzamelen van gegevens t.b.v. het toesturen van een nieuwsbrief

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot na Het Sportweekend, d.d. 19 mei 2023.
Na 19 mei 2023 worden al uw ingevulde gegevens gewist van onze server.

Verstrekking aan Derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang.
Onze pagina’s met formulieren zijn voorzien van een SSL certificaat waardoor uw vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden worden en niet onderschept kunnen worden.
U kunt deze SSL beveiliging herkennen aan het slotje naast de url van de website.
Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen van VV Pernis toegang hebben tot uw gegevens middels een beveiligde verbinding met inlognaam en wachtwoord.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering

Indien u persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Dit verzoek kunt u indienen door een email te sturen naar info@hetsportweekend.nl.
Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren.
Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de volgende websites:
– www.hetsportweekend.nl
– www.voetbalverenigingpernis.nl
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze websites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring.
Wijzigingen zullen op deze websites worden gepubliceerd.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar info@hetsportweekend.nl.

...